Thông báo

Kể từ ngày 01/9/2017, Hệ thống đào tạo trực tuyến của chúng tôi đã được chuyển sang hệ thống mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ học viên.

Địa chỉ hệ thống mới: https://daihoccongdong.edu.vn

Bạn sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ mới trong 5 giây.Nếu trình duyệt không tự động chuyển được, vui lòng nhấn vào link ở trên!

Cảm ơn bạn thật nhiều và đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi khi cần trợ giúp!